İzmir Eğitim Enstitüsü mezunu sanatçı , büyük boyutlu soyut dışavurumcu işleri ile tanınıyor.

Bir lekenin bin hadisesi vardır ; kahve falı lekenin en küçük boyutlu yorumudur.

Nesnel çağrışımları ikinci planda tutarak , dinamik renk ve leke çarpışmalarının dokular ile zenginleştiği tuvallerinde, izleyici kahve falına bakar gibi anlam arayabilir.Oysa sanatçı anlam peşinde değildir.

Abacıoğlu, dokulu ve yumuşak yüzeylerin zıtlığında yarattığı atmosferin derinlik anlayışı ile ilgilidir.

Resmi doğaçlama içerdiğinden riske açıktır.

Bu anlamda soyut dışavurumcu bir resmin gerektirdiği efor düşünülünce , sanatçının görmek istemediği bir sonuç çalışmayı bozabilir.Dışavurum , “yaptım oldu” değil , bir deneyim ve bilgi sonucu denetimsizlik uğraşı eylemidir.Bu çelişki onu , zor sanat sınıfına sokar.

Abacıoğlu’nun resimleri bu sınırda dolaşıyor.

mindonart / 2020