Fransızca kökenli Etüd , sanat çizimleri içinde inceleme amaçlı bir süreç taşıyan,dolayısıyla uzun soluklu çalışmalardır.

Desen , çizim tesimlerin tümü için kullanılan bir ifade olmakla beraber alt gruplarda açıklanabilir.Çünkü bu grupların hepsinin farlı karakteristiği ve yapılış gerekçesi , farklı temel eğitimi vardır.

Sanatçı Deseni , İllüstratif Desen , Mimari Desenler , Moda Desenleri , Eskiz / Taslak Desenler , Motifler , Krokiler , vd…çok sayıda çizgi resim türü farklı açılımlarla tanımlanabilir.

Bu farklılıkları görsel olarak deneyimlememiş olanlar için durum karışık olabilir.

Etüd ; Resim Sanatı söz konusu olduğunda Temel Eğitimin Çizim aşamasında öğrencinin , ya da yeni öğrenenin inceleme desenidir.

Aralıklarla 4-5 saate kadar çıkabilen , bir modelin kopyalanması çalışmasıdır.Burada model ; İnsan bedeni , hazırlanmış bir kompozisyon ya da imgesel bir canlandırma olabilir.

Gizem Semerci

Her ne kadar Sanatçı deseni kadar , belirgin öznellik içermese de, uzun süre desen çalışmış ,yüzlerce etüd yapmış bir çizenin deseni de karakteristik özellikler taşır.Bu karakteristik özellik aşamasına geçememiş çizenin deseni hamdır , başlangıç desenidir.

Etüd yapan öğrenci , form , valör , ışık gölge , perspektif ,rakursi vd..birçok terimi etüd sırasında deneyimler.

Bu nedenle desen eğitimi bu farklı terimlerin deneyimlenmesi sayesinde öğrencinin baskın yönünü sivreltir.

Etüd / Beril Altay / Atölye&ATOLYE

Aşağıda farklı iki öğrencinin el etüdleri vardır.Bu temel çalışmada özgünlüğün ( kişiye has , biricik , öznel ) bir etüd ile başladığına tanık olabilirsiniz.

Beril Altay

Efil Türk

 

Desenin gelişmesi çok uzun soluklu bir iştir.

Etüd yapmadan kopya ile ( genelde fotoğraf kopyası-fotoğrafa bakarak çalışmak ) bu işi götürmeye çalışmak

çizeni geliştiremez.Bunun nedeni Etüdün modleyi öğretmesidir.Etüd model ile ilişki içindedir.Etrafında döner,bakar,dokunur.

Işığın aldatmacası ve formun gerçek hali arasındaki farkı keşfeder.Analiz işin parçasıdır.Fotoğraf buna izin vermez.İki boyuta hapseder.Ancak deneyimli çizen , fotoğrafın aldatmacasına kapılmadan onu yönetebilir.

Desen çizen için etüd öncelikli antremandır.

Desenin performansı , imgesel ya da modelli etüd alt yapısı olmadan zayıf kalır.

mindonart / eğitmen / 2020

tuğçe görgülü