IMG_20191124_191425_891.jpg

Resim ; Soner Göksay

Sanatta anlam yoktur, yorum vardır.

Büyük laf!

Sanat’ın içinden mutlak bir sunum , benzetme ya da öykü çıkarmak isteyenleri susturmaya yeter.

Öte yandan imgenin öyküsü başlı başına farklı bir konudur.

İmgenin, zamanın içinde yaşanmışlığını tamamlamış sureti, söz konusu fotoğraf olduğu zaman büyük bir anlam içerir.Yorumlanması bu anlam konusunda bilgi toplayabilmişler için tutarlı ve güçlü olabilir.

Görsel sanatların bugünkü çöpünü temizlemek çok da gerekli değil.

Çünkü sanat , bir uğraş olarak “iyi”dir.Ama sanat eserlerini bu uğraşlar arasından ayıklamak dürüstlük gerektirir.Ara ki bulasın.

Galeriler ve Müzeler yalana ortak olduğundan beri para aklamanın uysal yolu resim ticareti.Hal böyle olunca sanat algısının el becerisi olarak evrilmesi iki işe yaradı.

Birincisi sürekli ve çeşitli dekorasyon malzemesine hızla ulaşıldı.

İkincisi bu dekorasyon malzemeleri ucuza kapatılıp , sanatçı işine eşdeğer satıldı.

Tabi ki , tüketim düzeninin bu dekorasyon malzemeleri için oluşturduğu pazarı gözardı etmeyelim.

Tam bir boşluk hakim , ticaretin yalan üzerine döndüğünü unutmadan , bu boşlukta beceri gösterebilen satıcı , has ile sahte olanı aynı pazara sunmaktan çekinmiyor.Kim müdahale edecek?

Sanatın anlamı , sanatçı için vardır , yorum izleyene aittir.

Sanatçı anlamı kendi için yorumlamıştır.

Buna uzak hissetmek anlamsızlığı yüceltemez.

Bu anlamda,bir fotoğraf bir resme göre daha açık sözlüdür.

Çünkü an , kadrajlandığı kadar vardır.Resimdeki gibi anlar silsilesinin karmaşık anlamını içermez.

İşte bu noktada ifade , bir anlam silsilesi olarak belirir.Böylece resim’e yaklaşır.Açık sözlülüğüne , belirsizlik eklenir.

İyi fotoğrafa iyi bakın.Neden bu kadar koşulsuz ve içten?Neden yoruma ihtiyaç duymadan etkili.Anlamsız olduğu için mi? Ne büyük tuzak ; Anlam ve yorumu ayrıştırarak , bilgisi olmayanı uzaklaştırmak.

Anlamsız şeyleri yorumlamaya devam edin dilerseniz ama bilin ki , ifadenin girdiği anlam yoruma ihtiyaç duymayacaktır.

kalfa / mindonart / 2020

Ara-güler-dünden-bugüne-istanbul.jpg

Fotoğraflar ; Ara Güler