GECE-GÜNDÜZ…
ŞASE-RUTİN…ROTA!

Çalışma yaşamı gündüz , kişisel yaşam çoğun gece(yaratıcılık,dinlence,serbestlik,hobiler,hoşbeşler v.b)’ye özgü biçimlenmiş,evrim boyunca kanıksanmıştır.

Kapitalizmin hep zorlayıcı büyüme çılgınlığı , 2’li , 3’lü vardiyaları, biyolojik saatlerimizi , Güneş’le ilişkilerimizi yoksayagelmiştir.Oysa herbirimiz Güneş’in eşit yaşam haklı çoçuklarıyız.

Bu salgın-yalıtım günlerinde gece ve gündüz psikolojilerimiz şaştı sanki.Gece bıkkın , yorgun,uykusuz , gündüz! engellenmiş , işini gücünü , rutinini(Şase) , eşini dostunu özler olduk.Ve.., rotayı çizenlere güven çok eksik.

Sosyal yalıtım tekno-iletişimin içeriğini belirliyor.İletişimler kem küm’den ibaret.Yaş kısıtları öncelikle yurttaşa değil , nöro-psikolojik testleri hiiiiç yapılmamış nutukçu yönetici politikacılara uygulanması yararlı olurdu.Yurttaşı önce bunlardan koruma bilinci gerekirdi.Bu kişiler Atatürk’ü ne zaman anacaklarını bil(m)iyorlarmı ? Kurtuluş savaşın da liseli gençlerin , kadınların gönüllü yurtperverliğinin değerini biliyorlar mı? Genç bilim insanlarına yol açılsa bu kurullar(?)’ın akademik memurların , çoğunun ısmarlama yorumlarından kurtulazmıyız?Bu politikacılar her gün ekran da aynı lâfları ederek halkın istemeden tükrük ve salgılarına maruz kalmıyorlar mı? Onlar da yurttaşımız .Ekran onları korur mu , maske siper işlevi görür mü?Bu zorlu süreç , tözü olanları, yatkın olanları bilime , sanata , felsefeye derin hümanizmaya taşıyacaktır.

Newton Veba’dan kaçarken yer çekimini , Shakspeare aynı biçimde Hamlet v.b eserlerini yaratmışlardır.

Bu DÜNYA’nın şasesiyle hiç bir çılgın politikacı kalıcı biçimde oynayamaz.Tonlarca altını olsa bile.Hepimiz Doğa’nın,GÜNEŞ’in çoçuklarıyız.

RASTGELE.

Osman Seçkin. 07/04/2020.