Damlasından , lekesine / çizgisinden , boyasına kadar zorlama birsey bulamazsınız.

Desen ; Kasım Koçak

İyi desen’de çizenin yüreği , çizilen ile tek vucuttur.Profesyonelliğin izleri bu içtenlik içinde görünür.Bu nedenle , iyi deseni tanımlamak için , ne salt içtenlik ne de teknik beceri ” tek başına ” yeterli olmaz.
Kocak’ın bu deseni ; bu harmanın tek vücut olmuş hali olarak , izleyeni Serçe’ye mıhlar.İzleyen de , yitik olanın bu yaşayan sunumunda şaskına döner.Sanatçı , Serçe ile ölmüş , onunla tek vücut olmuş , onun gidişine saygı duyarak , hüznünü yaşamış ve acı ile vedalaşmıştır.Herşey yürek meselesidir.

Sanat yapanlar ile yaptığını iddia edenler , hepsi bir aradayken , şuursuzluk ile , deliliği karıştıranlar ayrılırlar.Deliliği yaşamak için yeterince akıllı olmak gerek.O zaman sanat özgür kalabilir.Yoksa denetimsiz sürecin tutuk sunumlarına rastlamaktan kurtulamayız.
İyi desen de , has resimde olduğu üzere yürekli ve saf bir kişiliğin, mütevazi profesyonelliği ile harmanı sonucu belirir.

Suret aslından bellidir.

kalfa / iki satır / mindonart