Kıskançlığın beslediği sanat” 21.yy üretimleri

Üst Düzey Gerçekçilik

Öyle işte.

Ayhan Taşkıran

kendim / kendiliğim / kimliğim

OYUN MU ?

Güneşin Çocukları

Y A Ş

Büyük laf !

Paran Varsa Sanatçı(mı)sın?

Çırak İle Sohbet 2 ” D a l “

Etüd ve Desen

İnsan Doğası / Doğadaki İnsan

BELİRSİZLİK II

Reyhan Abacıoğlu