Model Çalışması

Sembolik Uyum Serisinden

...

Lost

Terk

Rüzgar