70×100 cm. / Füzen ve Akrilik/ SONER GÖKSAY

-kafamda dikenli teller..

-içinde bulunduğum cansız dünyanın üzerinde yürürken..

-dünyada sizinle izmir olmak varmış, bayım.

-eşikte..

desen; soner göksay

-aynaların artık bizi tanımadığı bu fazla eski dünyada..

-…

No thumbnail for -sürdürmeyi arzulamaya çabaladığımız varoluş ile uyum içindeki birtakım sesler.

-sürdürmeyi arzulamaya çabaladığımız varoluş ile uyum içindeki birtakım sesler.

-yarımlar içindeki yanılsamalar..

-mesela.

-saha ve zemin şartları, pazar sendromu’na ziyadesiyle müsait.

-…az.

-birimiz, birimiz için.

-nasılsınız?

-…ve tanrı, ilk kurşuna yenilmişti.

Fotoğraf; femmefauxx 2013 / mindonart

-…ve karanlık, derinliğin sesleri ile doldu.